Reproduction'da yayınlanan araştırmaya göre COVID-19, erkeklerde sperm kalitesini olumsuz etkileyebilir ve doğurganlığı azaltabilir.
Çalışma, COVID-19 enfeksiyonunun artan sperm hücresi ölümüne, iltihaplanmaya ve oksidatif strese neden olarak sperm kalitesinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor.
.
En baştan söylenen insan neslini yok etme üzerine yapılan kurgular doğru demektir.
.

Yalnızca bu gönderide ZekaProblemleri tarafından bahsedilen kişiler yanıt verebilir

Henüz cevap yok!

Görünüşe göre bu yayının henüz herhangi bir yorumu yok. Bu yayına Zeka Problemleri tarafından yanıt vermek için, alttaki üzerine tıklayın