Logo
Zeka Problemleri
3 yıllar önce
Göç olayları tarihte devletlerin yıkılmasına, yeni devletlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bunun önüne geçilmesi ve kontrol altına alınması gerekiyor.
.